İnsan Kaynakları

İK Politikamız

Big Apple Company İnsan Kaynakları Politikamız; şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda “doğru zamanda doğru iş için doğru insan” ilkesini izleyerek insan kaynağı ihtiyacını nitelikli işgücü ile karşılamak; çalışanlarımızın yükselmelerine, başarılı olmalarına, performanslarının değerlendirilmesine ve memnuniyetlerini arttırmaya olanak sağlayacak sistemler geliştirmek ve sürekliliğini sağlamaktır.

 

NİTELİKLİ İŞGÜCÜNÜ ŞİRKETİMİZE KAZANDIRMAK


• Sektördeki nitelikli işgücünün, çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı;
• Şirketimizi geleceğe taşıyacak, Big Apple değerlerine sahip, şirket kültürümüzle uyumlu, işe en uygun nitelikteki işgücünü seçmeyi ve doğru pozisyon için işe almayı hedefleriz.

 

ORGANİZASYONU GELİŞTİRMEK VE GÜÇLENDİRMEK


• Şirketimizin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağı, sistem ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması;
• Yüksek potansiyelli çalışanların performanslarının takibi ve şirketimizin bugün ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmeleri önceliğimizdir.

 

ÜCRET YÖNETİMİ VE ÖDÜLLENDİRME


• Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek; çalışanların katkılarını, başarılarını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek;
• Çalışanları taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ücretlendirmek amacımızdır.

 

ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNU VE BAĞLILIĞINI ARTIRMAK


• Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak;
• Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate almak; bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek;
• Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak hedefimizdir.