Kurs Seçenekleri

Genel İngilizce: Okullarımızın sundukları eğitimler başlıca haftada 20 ders ve haftada 30 ders olmak üzere ikiye ayrılır. Haftalık ders saati de programın adını belirler. Haftada 20 ders yabancı dil eğitimi görülen programlar Genel Eğitim, haftada 30 ders yabancı dil eğitimi görülen programlar ise Yoğun Eğitim olarak adlandırılır.

Sınav Hazırlık Kursları: Özellikle yurtdışında lisans ve yüksek lisans yapmayı hedefleyen öğrenciler için hazırlanmış programlardır. Bu programlara ayrıca iş hayatına atılacak olan ve yine dünya çapında geçerliği olan dil sınavlarından geçer not almak isteyen kişiler de rağbet göstermektedir. Dünya çapında geçerliği olan bu sınavlardan bazılarının açıklamaları şu şekildedir :

TOEFL – “Test of English as a Foreign Language”. Kuzey Amerika İngilizcesi için en bilinen sınavdır. Uluslar arası bir öğrenci olarak İngilizce dilinde eğitim veren üniversitelere kabul edilebilmek için yüksek bir TOEFL puanına ihtiyaç duyulmaktadır. Geçerlik süresi alındığı tarihten itibaren 2 yıldır.

IELTS – “International English Language Testing System”. Bu sınav genellikle İngiltere, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda ülkelerindeki üniversiteler için bir giriş koşuludur. Geçerlik süresi alındığı tarihten itibaren 2 yıldır.

CAMBRIDGE SINAVLARI – University of Cambridge sınavları dünya çapında tanınan ve geçerliği olan sınavlardır. Business English Certificates (BEC), First Certificate (FCE), Certificate of Advanced (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE) gibi sınavların tamamına verilen isimdir. Bu sınavlardan bazılarının geçerlik süresi ömür boyudur.

GMAT/GRE – Genellikle kuzey Amerika kıtasındaki üniversitelerin kabul şartları arasında sınavlardır. Graduate Management Admission Test (GMAT) ve Graduate Record Examination (GRE) sınavları genellikle sayısal bölümlerde yüksek lisans ve/veya doktora yapmak isteyen öğrencilerin hem akademik yabancı dil altyapılarını hem de matematik altyapılarını ölçen sınavlardır.

Yukarıda bahsi geçen sınavlara doğru biçimde hazırlanmak ve yüksek not almak çok önemlidir. Zira yurtdışındaki üniversiteler kabul edecekleri öğrencileri belirlerken hem öğrencinin geçmiş eğitim başarılarını hem de bu ve benzeri sınavlardan alınan sonuçları değerlendirerek karar vermektedirler. Big Apple olarak bize düşen, öğrencilerimizin hedefleri doğrultusunda ülke ve okul seçimlerini belirlemek, üniversite eğitimlerinin alt yapısını en doğru biçimde hazırlamaktır.

Öğretmen Eğitimi: Eğer kariyerinize İngilizce öğretmeni olarak devam etmek istiyorsanız veya zaten İngilizce öğretmenliği yapıyor ve kariyerinizi bir adım ileri götürmek istiyorsanız İngilizce öğretmenliği ile alakalı olarak yurtdışında kısa veya uzun süreli İngilizce öğretmenliği sertifika programlarımızdan birisine katılabilirsiniz. İngilizce öğretmenleri veya öğretmen adaylarına yönelik olarak hazırlanan bu programlar pek çok okulumuz tarafından düzenlenmektedir. Yıl boyunca çeşitli başlangıç tarihleri bulunan programlarımızda katılımcılarımız, kısa zamanda İngilizce öğretmenliğinin farklı alanlarında yeni yaklaşımları öğrenmekte ve uygulama olanağı bulmaktadırlar. Kurslar genelde 2 - 12 hafta aralığındadır.

Bu programların bazılarına hem İngilizce öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğrenciler hem de mezunlar katılabilir. Ayrıca, meslek olarak İngilizce öğretmenliği yapmak isteyen ve bu konuda deneyim sahibi olan ve ileri seviyede İngilizce dil bilgisine sahip kişiler de bu programlara katılabilir. Program katılım şartları her bir program için değişmektedir, bu sebeple sizin için en uygun programın belirlenebilmesi için Big Apple’a bir CV ile birlikte kendinizi ve amacınızı anlatan bir essay de göndermeniz gerekmektedir. Başvuru işlemlerinin, katılmak istediğiniz program tarihinden en az 12 hafta önce tamamlanmalıdır.

Genel olarak TESOL veya TEFL kursları olarak adlandırılan bu kurslara katılabilme şartları ve süreleri farklılık göstermektedir. Oluşabilecek kavram karmaşasına karşın genel olarak Teacher Training (İngilizce Öğretmenliği) olarak adlandırılan ve ufak farklarla birbirinden ayrılan bu kursların detayları şu şekildedir : 

TEFL - Teaching English as a Foreign Language.
Bu terim ana dili İngilizce olmayan ülkelerde, ana dili İngilizce olmayan kişilere İngilizce öğretilmesi anlamında kullanılır. (Örneğin İspanya’da yaşayan bir İspanyol’a İngilizce dersi verilmesi)

TESL - Teaching English as a Second Language.

Bu terim İngilizcenin ana dil olduğu ülkelerde yaşayan ve ana dili İngilizce olmayan kişilere İngilizce öğretilmesi anlamında kullanılır. (Örneğin İngiltere veya Amerikaya göçmen olarak gelmiş kişilere İngilizce öğretilmesi)

TESOL - Teaching English to Speakers of Other Languages.

TEFL & TESL terimlerinin hepsini kapsayacak şekilde İngilizce öğretilmesi anlamında kullanılır.

ELT - English Language Teaching.
Bu terim genellikle İngiltere’deki eğitim kurumları tarafından kullanılır.

CELTA - Certificate in English Language Teaching to Adults 


Cambridge ESOL Cambridge Üniversitesi’nin bir departmanıdır ve CELTA sertifikasyonu tüm dünyada CELTA veren kurumların da bağlı olduğu bu departman tarafından organize edilmektedir. CELTA sertifikasını veren özellikle İngiltere’de çok sayıda okulumuz bulunmaktadır. Eğer İngilizce öğretmenliği ile alakalı hiç iş tecrübeniz yoksa veya  çok az varsa CELTA programı sizin için en uygun başlangıç olacaktır. CELTA, dünyada her yıl yaklaşık 10,000 kişinin katıldığı ve tüm bu programlar arasında en çok rağbet gören programdır.

DELTA - Diploma in English Language Teaching to Adults

 
DELTA programları da Cambridge ESOL tarafından organize edilmektedir ve özellikle hem İngilizce öğretmenliği bölümünden mezun hem de en az 2 yıllık İngilizce öğretmenliği tecrübesine sahip öğretmenler için uygun olan programdır. 


Tüm programlar kapsamında bütün gramer konularının gözden geçirilerek dil eğitiminin bütün aşamaları işlenir. Sabahları, İngilizce’nizi ve gramer bilginizi geliştirecek, öğleden sonraları da sınıf yönetimi, derse hazırlanma ve test etme, materyal hazırlama, kendi kendini değerlendirme, modern ve geleneksel eğitim metodlarını öğreneceksiniz. Bunlar İngilizce’nin öğrenildiği bir program olmayıp, İngilizce’yi tazeleyici, özgüven kazandırıcı kurslardır. Bu nedenle İngilizce öğretmenleri için oldukça idealdir.

Bu programlar, ileri düzeyde İngilizce bilgisine sahip kişilerin katılabileceği programlardır. Yani İngilizce’yi ana dili veya ikinci dili olarak konuşanlara açıktır. Teacher Training programına katılabilmek için eğer aksi belirtilmediyse istenen minimum İngilizce seviyesi Cambridge FCE; PBT TOEFL’dan 500-600; CBT TOEFL’dan 173-250; IELTS’den 6-7 almış olmaktır. Tipik bir program içeriği şu şekilde özetlenebilir:

 
•  TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) metotları

 
•  Sınıf incelemeleri&değerlendirmeleri

 
•  “Language awareness” (Dil Duyarlılığı) seminerleri

 
•  Kişisel geri beslemeler

 
•  Pratik öğretim

 
•  Pratik öğrenim kritikleri

 
•  Pratikte verilecek derslerin hazırlanması ile ilgili yardım 

Üniversite Öncesi Hazırlık Yılı: Yurt dışında üniversitelere başvurup onay almak isteyen, ancak yabancı dil ve/veya akademik geçmişleri yüzünden yeterli düzeyde olmayan öğrenciler hazırlık yılı okuyarak üniversitelerde istedikleri bir bölüme onay alabilir ve kabul edilebilirler. Bu hazırlık yılı programları için değişik ülkelerde değişik isimler kullanılabilmektedir. “Foundation” “Access” “Bridging” veya “A Level”  bu isimlerden bazılarıdır. En önemli nokta, hemen hepsinin amacının ve hedefinin benzer olduğudur. Bu hazırlık yılları genellikle bir sene kadar sürmektedir. Öğrenci dersleri takip etmek ve başarılı olmak zorundadır.

Hazırlık yılı eğitimi özellikle üniversite kampüslerinde, bazı kolejlerde veya dil eğitimi veren kuruluşların kendi binalarında verilebilmektedir. Hazırlık yılı başlangıç tarihleri normal üniversite başlangıç tarihleri ile hemen hemen aynıdır.

Hazırlık yılı eğitimi ile öğrencilerimizin kazanacakları:

-          Gittikleri ülkede günlük yabancı dillerini İLERİ düzeye taşırlar,

-          Akademik anlamda yabancı dil altyapılarını tamamıyla oturtmuş olurlar,

-          Eğitim görecekleri alan ile ilgili alt yapılarını (matematik/fen, vb) sağlamlaştırırlar,

-          Ülkenin hem kültürünü hem de akademik sistemini tanıma fırsatı bulurlar

-          Bir üniversiteden Şartlı Kabul almaları çok daha kolaylaşmış olur.

Üniversite hazırlık yılı eğitimlerinde amaç, öğrenciyi eğitim görmek istediği ülkedeki eğitim sistemine adapte etmek ve bu süreç zarfında öğrencinin seçeceği lisans eğitimine göre akademik eksikliklerini tamamlamaktır. Örneğin, mühendislik eğitimi almak isteyen bir öğrenci hazırlık yılı programı kapsamında hem İngilizce dil bilgisini ilerletecek, hem de matematik, fizik, kimya, bilgisayar alanlarında zayıf olduğu yanlarını tamamlayacak, hem de üniversiteye giriş derslerini alacaktır. Programlar öğrenciyi bir sonraki akademik yıla yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program süresi 9 ile 12 ay arasındadır. Hazırlık yılının içerikleri, sonrasında eğitim alınacak dal ile bağlantılı olarak sözel, sayısal veya fen gibi dallara ayrılmıştır. Big Apple Yurtdışı Eğitim, lisans derecesi için eğitim almak istediğiniz alana göre sizi uygun dalda Hazırlık Yılı eğitimi alacağınız okula yerleştirir ve daha sonra başlayacağınız lisans bölümü için de (şartlı kabul) yazınızı hazırlatır.

Programa başlayabilmek için ileri düzeyde yabancı dil bilgisi gerekir. Örneğin İngilizce eğitim veren bir ülke seçilmiş ise öğrencinin IELTS sınavından en az 5 ya da 6 arası skor alınması gerekmektedir. Yabancı dili istenilen seviyede olmayan öğrenciler hazırlık yılı programı öncesinde yabancı dillerini yine aynı okulda geliştirmek zorundadırlar.

Amerika ve Kanada’da hazırlık eğitimi zorunluluğu yoktur. Eğer öğrencinin İngilizce seviyesi bu ülkelerin dilinde eğitim görmek için belirlenen seviyeden düşük ise öğrencinin İngilizce eğitimi alması gerekmektedir. İngilizcesi başlangıç seviyesinde olan bir öğrenci en az 9 ay sürecek bir İngilizce eğitimi almaları gerekir. İngilizce düzeyi üniversitelerin istediği seviyede ise direk Üniversitelerin ilk senesinden eğitime başvurabilirler.

Almanya, Avusturya, italya ve Fransa gibi Avrupa Ülkelerinde hazırlık eğitimi zorunluluğu yoktur fakat öğrencinin üniversite eğitimi almak istediği ülkenin dilini akademik eğitim yapacak seviyede bilmesi gerekmektedir.

Pre-MBA: Bu program, ABD’de İşletme Yüksek lisansı yapmak isteyen ancak bu programlar için kabul şartı olan  TOEFL ve GMAT sınavlarında yetersiz kalan öğrencilere yönelik bir hazırlık programdır. Aynı zamanda, MBA yapma niyeti olmayan ancak TOEFL ve GMAT sınav becerilerini artırmak isteyen öğrencilere için de uygun bir programdır.

Pre-MBA kurslarına katılabilmek için öğrencinin daha önce TOEFL sınavına girmiş ve belli bir puanın üzerinde almış olmak gerekmektedir. Bu puan genellikle 500-525 PBT TOEFL skorudur.

Pre-MBA kursları, katılımcılara MBA programına giriş garantisi sağlamamakla beraber bu programlara kabul için girilen sınavlara yönelik sınav becerileri oldukça geliştirmektedir. Bu becerileri geliştirmek için GMAT ya da TOEFL kurslarına gitmek de mümkün olmakla beraber pre-MBA programları öğrenciye MBA hazırlık dersleri de vermekte ve öğrenciyi MBA program sistemine hazırlamaktadır.

Çoğunlukla üniversiteler ve bazı dil okullarının sunduğu bu programlar genellikle 3 ya da 6 ay sürmektedir. Programın uzunluğu olduğu kadar içeriği, giriş şartları ve bunlara bağlı olarak ücretleri de değişiklik göstermekle beraber genellikle bu programlarda öğrenciler TOEFL ve GMAT dersleri almakta, bunun yanısıra birkaç İşletme Yüksek lisans giriş dersi (genellikle en fazla 3) görmektedirler.


Pre-MBA eğitimi veren bazı okullar, MBA programlarına şartlı kabul sunabilirler. Ancak bu imkanın her okulda sunulmadığı unutulmamalıdır. MBA eğitimi almadan önce pre-MBA programına devam etmenin sağladığı bir avantaj öğrenciye okumayı planladığı ülke, şehir ve kampüse asıl programa başlamadan önce alışmasını sağlamasıdır. Böylece asıl program başladığında öğrenci çok daha rahat edecektir. 

Pre-MBA Veren okullarımız arasında üniversiteler ve özel dil okullarımız bulunmaktadır. Gitmek istediğiniz ülke ve program şartlarına göre en uygun seçenek size Big Apple Yurtdışı Eğitim danışmanları tarafından sunulacaktır.

50+ Plus: Resmi temsilciliğini yaptığımız okullarımız sadece 20 – 30 yaş aralığındaki kişilere hizmet vermemektedir. Pek çok ülkede pek çok okulumuz, emekli olduktan sonra hem farklı bir dil öğrenmek hem de farklı bir kültür tanımak isteyen 50 yaş üzerindeki katılımcılarına hizmet vermektedir. 50 Yaş Üzeri olarak adlandırılan bu programımız, aynı yaş grubundan başka ülkelerden gelen yine 50 yaşın üzerindeki diğer kişilerle birlikte zaman geçirmenizi, sosyalleşmenizi, farklı kültürler tanımanızı ve bir taraftan da o ülkenin dilinde eğitim görmenizi sağlayacaktır.

Mesleki Eğitim: Mesleki eğitimler olarak adlandırdığımız programlar, yabancı dil düzeyi en az orta seviyenin üzerinde olup, yabancı dilini yaptığı mesleğin içeriğine göre geliştirmek isteyen kişiler için ideal programlardır.

Örneğin avukatlar için Hukuk İngilizcesi, işadamları için İş İngilizcesi, mühendisler için teknik İngilizce gibi, kişiye ve konuya özel olarak dizayn edilen bu programlar, yine çalışan kişilere uygun olarak 2 hafta ile 8 hafta aralığında, yani iş yerlerinden fazla ayrı kalmalarına gerek kalmadan katılabilecekleri halde yoğun olarak sunulmaktadır. Ayrıca bu alanlar yine Almanca için Almanya okullarımızda, İtalyanca için İtalya okullarımızda da bulunmaktadır.

Bu tür programlar yapıları ve içerikleri gereği, hiç yabancı dili olmayan kişiler için uygun değildir. En az orta düzeyde yabancı dil bilmek yeterlidir, zira derslerin içerikleri katılımcılarımızı

-          Sunum teknikleri

-          Yazışma teknikleri

-          Yazışmalarla ilgili terminoloji

-          Toplantı yapabilme kabiliyeti

-          İş yaptığınız kişilerle iletişim yolları gibi alanlarda geliştirmektedir.

Bu kursların bir başka özelliği de sınıf mevcutlarının oldukça küçük olmasıdır. Zira, bu kurslar kısa sürede mesleki yabancı dilini geliştirmek isteyen adaylar için tasarlandığından dolayı, sınıf mevcudunun çok küçük sayılarda olması çok önemlidir.

Yabancı Dil+Staj: Bazı ülkelerdeki bazı dil okullarımız, dil eğitimi alan öğrencilere kendi alanlarıyla ilgili olarak maaşlı veya maaşsız staj yapabilme ve yabancı dillerini gerçek bir iş ortamında kullanabilme şansını da sunmaktadırlar. Vize koşullarına göre bu program her ülkede bulunmamaktadır.

Örneğin, iç mimarlık mezunu bir öğrencimiz, dil eğitimini tamamladıktan sonra kendi alanıyla ilgili gerçek bir iş ortamında staj yapabilmektedir.

Bu programa başvurabilmek için başvuru esnasında ileri düzeyde yabancı dil bilgisi gerekmektedir. Böylelikle alacağınız dil eğitimi sizi iş ortamınıza ve iş mülakatlarınıza hazırlayacaktır. Bu programın öğrencilere sunduğu en önemli avantaj hem yabancı dillerini geliştirmelerini sağlamak hem de konularıyla ilgili gerçek bir iş ortamında çalışmaları sonucunda CV lerinde diğer adaylara göre çok önemli bir fark yaratıyor olmalarıdır. Big Apple adayların CV lerini ve yabancı dil seviyelerini belirledikten sonra, kişisel bazda ülke ve okul alternatiflerini öğrencilerine sunmaktadır.

Dil Okulları