Tercüme

Tunalı Tercüme olarak siz değerli müşterilemizin tüm tercüme ve tercüme danışmanlığı işlerinde her zaman yanınızdayız. Sizlere en doğru, güvenilir ve hızlı hizmeti verebilmek için hazırız.

Ankara'nın merkezi olan Tunalı Hilmi Caddesinde bulunan ofisimiz ile siz değerli müşterilemize her zaman güler yüzlü hizmet sunuyoruz.

Tunalı Tercüme Tüm Dillerde Noter Onaylı Tercüme hizmeti sunmaktadır. Ankara'nın Tercüme markası olan Tunalı Tercüme Kuğulu Park'ın hemen karşısında yer almaktadır.

Tüm Özel ve Resmi kurumlar için tercüme hizmeti sunan Tunalı Tercüme aynı zamanda bireysel tercüme hizmetleride sunmaktadır.

Tercümelerinizi ofisimize getirebileceğiniz gibi bizlere mail yolu ile de ulaşarak tercümenizin en hızlı şekilde hazırlanmasını sağlayabilirsiniz.

Tüm Resmi kurumlara ve Özel firmalara Tercüme teslim hizmeti sunmaktayız. Sizler beklemeyin bizler size getirelim.

Yeminli Tercüme Nedir?

Belgelerinizin bir dilden diğer bir dile, noterden yemin belgeleri (yemin zaptı) olan tercümanlar tarafından tercümesi yapılmış, ilgili tercüman ve tercüme bürosu tarafından kaşelenerek imzalanmış şeklidir. Bu imzalardan birinin eksik olması evrakı usulsüz hazırlanmış evrak sınıfına sokar.


Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?


Yeminli Tercüman olmak için Noterlik Kanununa göre ilgili madde Şu Şekildedir.

ONBEŞİNCİ KISIM


Noterlik İşlemlerinde Uyulması Gerekli Hususlar

Çevirme işlemleri

Madde 96- Belgelerin bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevrilmesine ve noterlikçe onaylanmasına çevirme işlemi denir.

Noterin, çevirmeyi yapanın o dili veya yazıyı doğru olarak bildiğine, diplomasına veya diğer belgelerini görerek veya diğer yollarla ve hiç bir tereddüde yer kalmayacak şekilde kanaat getirmesi gerekir.

Noterlik Kanununun 75.maddesinin son fıkrası gereğince noter tercümana Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre and içirir. Bunun bir tutanakla belgelendirilmesi zorunludur. Bu tutanakta tercümanın adı, soyadı, doğum tarihi, iş adresi, ev adresi, tahsil derecesi, hangi dil veya dilleri, hangi yazıyı bildiği, noterin çevirenin bu dil ve dilleri veya yazıyı bildiğine ne suretle kanı sahibi olduğu, yemin biçimi ve tutanağın tarihini gösterir. Tutanağın altı noter ve tercüman tarafından imzalanır.

Kendisine çevirme yaptırılan kimselerin yemin tutanakları noterlik dairesinde özel bir kartonda saklanır. Noter, kartonunda yemin tutanağı bulunmayan bir kimseye çevirme yaptıramaz.

Yemin zaptı nedir?


Türkiye’de noterler tarafından hazırlanarak, tercüme bürolarının tavsiye ettiği, gerekli yeterliliğini belgeler ve tercümesi ile ispat emiş T.C. vatandaşı olan ve yeminli tercüman olmak için başvuru yapan kişiye imzalatarak verdiği bir belgedir.


Yeminli tercüman kimdir? 

 
Türkiye’de  yeminli tercüman olmak için başvuru yapan  tercümana, ilgili noterler tarafından hazırlanarak, verilen zapta sahip olan tercümana yeminli tercüman denir.

Yeminli ve yeminsiz tercüman arasındaki fark nedir?

Yeminli tercümanın tercümesini yaptığı özel ve resmi belgelerin altına imza atma yetkisi vardır. Yemin belgesi olmayan tercümanın yaptığı özel ve resmi belgelerin altına imza atma yetkisi yoktur.

Ayrıca noter tasdiki olacak, özel veya resmi belgenin tercümesine sadece yeminli tercüman imza atabilir. Yemin zaptı olmayan tercümanın yaptığı tercümeleri noter onaylamaz ve resmi olarak bu tercümeler geçersiz belgelerdir.

Simultane Tercüme Nedir?

Özel donanımlı bir kabinde mikrofon ve kulaklıkla gerçekleştirilen ve konuşmacı devam ederken eş zamanlı yapılan ve özel eğitim ve yetenek gerektiren çeviridir. Tercüman konuşmacı ile birlikte başlar, bir yandan dinlerken bir yandan da çeviri yapar. Konuşmacıyla hemen hemen aynı zamanda bitirir.

Simultane Tercüme Nerelerde Yapılır?

Konferanslarda, Kongrelerde, Toplantılarda, Seminerlerde, Panellerde, Eğitimlerde Simultane Tercüme yapılmaktadır.

Simultane Tercüman Kimdir ?

Konuşmacının kullandığı cümleleri aralıksız biçimde tercüme eden kişidir. Simultane tercüme ardıl tercümenin tam zıttıdır çünkü ardıl tercüman konuşmada sırasını bekler ve konuşmacı ona tercümesi için zaman hakkı tanıyana dek tercüme işlemine geçmez.

Yeminli, Yasal Sözlü Tercümanlık; mahkeme, noter, tapu müdürlükleri gibi resmi makamlar huzurunda yapılan yeminli, yasal, sözlü çevirmenlik hizmetimizdir. Resmi, özel kurum ve kişilere yönelik bu hizmetimiz yemin belgesi sahibi, hukuki, ticari gibi dallarda uzman tercümanlarımız tarafından yürütülmektedir.

Ardıl Terüme Nedir?

Ardıl tercüme esnasında tercümanlar, katılımcılarla beraber toplantı masasında oturur ve herhangi bir teknik donanım kullanmaz. Çevirmen konuşmacının sözlerini dinleyip ardından hedef dile çevirmesi ve karşı tarafa aktarması şeklinde gerçekleşir.

Ardıl tercüme genellikle söz konusu toplantının çok kısa, teknik, gizli veya resmi olması durumunda başvurulan bir yöntemdir.

Ardıl çeviri, yazılı çeviriye göre daha fazla dikkat ve çevirisi yapılacak dile tam hakimeyet gerektirir. Yazılı çeviri de daha sonra başa dönüp kontrol etme ve düzeltme şansı varken ardıl çeviri esnasında böyle bir şans yoktur. Dinleme, konuşma - telaffuz kabiliyeti tam olmayan bir tercümanın yaptığı çeviri katılımcıların birbirlerini yanlış anlamalarına ve istenmeyen sonuçların doğmasına sebep olabilir. Bu bakımdan birlikte çalışılacak ardıl tercümanın bilgi birikiminin ve bu konuda yeterli hakimiyete sahip olup olmadığının iyi araştırılması gerekir.

Teknik Tercüme

Teknik çevirilerin büyük kısmını kullanım kılavuzları oluşturur. Bunun yanında makinelerin katalog, broşür ve tanıtım amaçlı tüm kitapçıkları, yazışmaları, araç gereç manuelleri,makine mühendisliği kapsamındaki tüm işler, çevre mühendisliği kapsamındaki raporlar,yapı, bakım, onarım, restorasyon projeleri, gemicilik ve gemi mühendisliği alanındaki çeviri işlemleri bu kapsamda ele alınır.

  • Otomotiv sektörü

  • İnşaat sektörü

  • Fen bilimleri projeleri

  • Kimya konulu çeviriler

  • Ziraat konulu çeviriler

  • Biyoloji konulu çeviriler

  • Elektronik konulu çeviriler

  • Tekstil sektörüne ait çeviriler

  • Mimari yapılar, izin, ruhsat, proje çevirileri

  • Jeoloji sektörüne ait çeviriler

 

Web Sitesi Çevirileri

Web sitesi çevirileri, bilgi, deneyim ve özen gerektirir, edebi çeviri özelliklerini de içinde barındırır, çünkü web sitesi çevirileri sadece sayfadaki içeriğin yani verilmek istenen mesajın tercümesi değildir. Ortalama web ziyaretçisinin sayfayı görüntülerken harcadığı sayılı saniyeler içinde, web sayfasındaki mesajın yeni bir dilde hatta yeni bir kültürde yeniden verilmesi ve istenen etkinin sağlanması sorunudur.
 

Tıpkı edebi tercümelerde olduğu gibi, “aynı anlama gelse dahi çeviride yanlış bir kelime tercihi ya da içerikle ilgisi olmayan bir üslup” size hem prestij hem de para kaybına neden olabilir. Özellikle on-line satış yapılan web sitelerinde, çevirinin etkisi doğrudan doğruya ciro üzerinde hemen görülebilir.


Ticari kuruluşların web sitelerinin çoğu, on-line satış unsuru barındırmayan, daha ziyade sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımını ve iletişim bilgilerini içeren sitelerdir. Kişisel web sitelerinde olsun, siyasi parti, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının, yada hobi, spor vb gibi çeşitli amaçlarla bir araya gelmiş toplulukların web sitelerinde olsun, bilgi, tanıtım ve iletişim unsurları ağır basar. Bunların yanısıra elbette forum, ziyaretçi defteri gibi paylaşım sayfaları da bulunabilir. Tüm bu web sitesi örnekleri için geçerli olan temel ilke, web sitesinin tasarımının teknik unsurlarından çok, ziyaretçiye verilmek istenen mesajın en kısa zamanda ve en net biçimde verilmesidir. Dolayısıyla, web içerik yazarlığında da, çeşitli dillere yapılan web çevirilerinde de kelimelerin ve ifadelerin özenle seçilmesi, dikkat edilmesi gereken, en temel konudur.Tunalı Tercüme uzman kadrosu ile değişen ve yenilenen dünyada siz değerli müşterilerimizin web sayfalarını yabancı dillere çevirmeye hazır.Tek yapmanız gereken şey bize ulaşmak.