Bremen Üniversitesi

Bremen

BremenAlmanya Federal Cumhuriyeti'nde büyük, işlek bir liman ve sanayi şehridir. Kuzey Denizi'nden 77 km içeride Weser Irmağı kıyısındaki bu şehir, Bremen Eyâleti'nin başkentidir.

Bremen ve Kuzey Denizi'nden yalnızca 16 km içeride olan Bremerhaven, ülkenin Hamburg'dan sonraki önde gelen limanlarıdır. Bremerhaven limanı, Bremen'e ulaşmak için Weser Irmağı'ndan geçemeyecek kadar büyük gemiler için 1827'den sonra yapılmıştır. Her ay bu limana yüzlerce gemi yanaşır ve bu gemilerdeki yükler mavnalarla Bremen'e taşınır. Tersane ve atölye ve havuzlar kilometrelerce yer tutar. Demir yolları şehri Almanya'nın belli başlı sanayi şehirlerine bağlar.

 

Bremen Üniversitesi

Çok uluslu bir üniversite olma, 1971 yılında kurulan Bremen Üniversitesi’nin idealinde asıl amaç olarak belirlenmiştir. Üniversitenin her geçen yıl daha da gelişmesinin yolu olarak uluslararasılaşma stratejisi benimsenmiştir. Çok uluslu bir üniversite olmanın temel adımı olarak, dünya çapında birçok ortakla işbirliği programları geliştirilmiştir. Üniversite muazzam araştırma kalitesini, kampüste, Bremen’de, başka bölgelerde ve dünyanın pek çok yerinde yer alan çeşitli araştırma enstitüleri ile yaptığı yakın işbirliklerine borçludur.

Bremen Üniversitesi’nin dönemlik harç ücreti yalnızca 300 Eurodur. Kış yarı yılı ekim ayının başında başlayan ve mart ayının sonuna kadar devam eden Bremen Üniversitesi’nde, yaz yarı yılı ise nisan ayında başlayıp eylül ayının bitiminde sona ermektedir. Bremen’de üniversite eğitimi almak isteyen ancak  Almanca dil bilgisi yeterli seviyede olmayan üniversite adayları için de aşağıdaki dil kursları ile işbirliği içerisinde Almanca hazırlık öğrenimi gerçekleştirilmektedir:

AktivDeutsch Bremen (Sprachkurse der DAA)
Aristoteles Institut
CASA InternationaleSprachschule Bremen e.V.
Volkshochschule Bremen

-Kurs ücretleri, dönemlik üniversite ücretinden farklılık göstermektedir.

 

BREMEN ÜNİVERSİTESİ LİSANS BÖLÜMLERİ
Betriebswirtschaftslehre İşletme
Biologie Biyoloji
Chemie Kimya
Deutsch siehe – Germanistik / Deutsch Alman Dili ve Edebiyatı
DigitaleMedien Dijital Medya
ElektrotechnikundInformationstechnik Elektrik Mühendisiliği ve Enformasyon Teknolojileri
Erziehungs und Bildungswissenschaften Eğitim Bilimleri
Geographie Coğrafya
Geowissenschaften Yer Bilimleri
Germanistik / Deutsch Alman Dili ve Edebiyatı
Geschichte Tarih
Hispanistik / Spanisch İspanyol Dili ve Edebiyatı
Informatik Enformatik (Bilgisayar Bilimi)
IntegrierteEuropastudien Entegre Avrupa Çalışmaları
Kommunikations und Medienwissenschaft Medya ve İletişim
Kulturwissenschaft Kültürbilim
Kunst-Medien-ÄsthetischeBildung Sanat-Medya-Estetiksel Eğitim
Linguistik/Language Sciences Dilbilim
MaterielleKultur: Textil Maddesel Kültür: Tekstil
Mathematik Matematik
Musikpädagogik Müzik Pedagojisi (Eğitimi)
Musikwissenschaft Müzik Bilimi (Müzikoloji)
Niederlandistik Hollanda Dili ve Edebiyatı
Pflegewissenschaft – dual Bakım (Bakıcılık) Bilimi
Philosophie Felsefe
Physik Fizik
Politikwissenschaft Siyaset Bilimi
Produktionstechnik – Maschinenbauund Verfahrenstechnik Üretim Mühendisliği- Makine Mühendisliği ve Proses Teknikleri
Psychologie Psikoloji
PublicHealth / Gesundheitswissenschaften Halk Sağlığı- Sağlık Bilimleri
Rechtswissenschaft Hukuk
Religionswissenschaft / Religionspädagogik Din Bilimi/Din Pedagojisi(Din Eğitimi)
Sachunterricht / InterdisziplinäreSachbildung Öğretim/Disiplinler Arası Bilim Eğitimi
Slavistik / UnterrichtsfachRussisch Slav Dili ve Edebiyatı/Rusça
Soziologie Sosyoloji
Spanisch siehe – Hispanistik / Spanisch İspanyol Dili ve Edebiyatı
SystemsEngineering Sistem Mühendisliği
Technomathematik Teknomatematik (Endüstriyel Matematik)
Wirtschaftsinformatik Enformasyon Sistemleri ve Yönetimi
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik und Informationstechnik İşletme ve Elektrik/Enformatik (Bilişim) Mühendisliği
Wirtschaftsingenieurwesen Produktionstechnik İşletme ve Üretim Mühendisliği
Wirtschaftswissenschaft Ekonomi
   
BREMEN ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS BÖLÜMLERİ
Berufspädagogik Pflegewissenschaft Bakıcılık Bilimi Mesleki Eğitimi (Pedagojik)
Betriebswirtschaftslehre İşletme
Chemie Kimya
Communicationand Information Technology İletişim ve Enformasyon (Bilgi) Teknolojileri
ElektrotechnikundInformationstechnik Elektrik Mühendisliği & Enformasyon (Bilgi) Teknolojileri
Epidemiologie Salgın Hastalıklar Bilimi
Erziehungs und Bildungswissenschaften Eğitim Bilimleri
Geowissenschaften Yer Bilimleri
Germanistik Alman Dili ve Edebiyatı
Geschichte Tarih
Informatik Enformatik (Bilgisayar Bilimi)
Klinische Psychologie Klinik Psikoloji
Komplexes Entscheiden Kamusal Alanda Kompleks Kararlar
Kunst- und Kulturvermittlung Sanatsal ve Kültürel Aracılık
Language Sciences Lisan Bilimleri
Mathematik Matematik
MedicalBiometry / Biostatistics Medikal Biyometri / Biyoistatistik
Medienkultur Medya Kültürü
Musikwissenschaft Müzik Bilimi (Müzikoloji)
Physik Fizik
Politikwissenschaft Siyaset Bilimi
Produktionstechnik – Maschinenbauund Verfahrenstechnik Üretim Mühendisliği- Makine Mühendisliği ve Proses Teknikleri
PublicHealth – Gesundheitsförderungund Prävention Kamu Sağlığı- Sağlık Teşvikleri ve Önleme
Religionswissenschaft: Transformationenvon Religion in Medienund Gesellschaft Din Çalışmaları: Medyada ve Toplumda Dinin Dönüşümü
Sozialpolitik Sosyal Politika
Soziologie und Sozialforschung Sosyoloji ve Sosyal Araştırma
Stadt- und Regionalentwicklung Kentsel ve Bölgesel Gelişim
Systems Engineering Sistem Mühendisliği
Technomathematik Teknomatematik (Endüstriyel Matematik)
Transkulturelle Studien Kültürlerarası Çalışmalar
Transnational Law Uluslararası Hukuk
Transnationale Literaturwissenschaft: Literatur, Theater, Film Uluslararası Edebiyat Bilimi: Edebiyat,Tiyatro,Film
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnikund Informationstechnik İşletme ve Elektrik/Enformatik (Bilişim) Mühendisliği
Wirtschaftsingenieurwesen Produktionstechnik İşletme ve Üretim Mühendisliği
Wirtschaftspsychologie İş Psikolojisi
Üniversite