Budapeşte Film Akademisi (BFA)

Budapeşte

Budapeşte, Macaristan’ın başkentidir ve Avrupa’nın turistik, hareketli şehirlerinden biridir. Yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip olan şehirde, eğitim, kültür ve eğlence için çok sayıda seçenek mevcuttur. Şehrin her yerine uzanan metro ağı, ulaşım sorununu ortadan kaldırmıştır. Mimaride Avusturya-Macaristan imparatorluğu etkisini taşıyan şehirde yapıların görünümü Viyana’ya çok benzer. Budapeşte, ülkenin en önemli üniversitelerine ev sahipliği yapar ve bu nedenle öğrenci nüfusu oldukça fazladır.

Budapeşte Film Akademisi, Eötvös Loránd Üniversitesi ortaklığında hem aday öğrencilerden hem de sektördeki işverenlerden gelen yüksek talepleri karşılamak amacıyla kurulmuş, İngilizce ve Macarca pratik eğitim sunan dinamik bir uluslararası film akademisidir.

Amacı, film sektörünün her alanında usta, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm uluslararası mecralarda başarılı olacak donanımlı ve modern fikirli film yapımcıları mezun etmektir.

Budapeşte Film Akademisi film endüstrisinde başarılı bir kariyerin nasıl kurulacağı ve geliştirileceğine odaklanmaktadır. Akademi, film yapım sürecini sadece bir sanat olarak ele almaz; bu nedenle, müfredatın önemli bir kısmı fon toplama, ortakların sürece dâhil edilmesi ve uluslararası ortak yapımların oluşturulması gibi önemli noktalara da odaklanmaktadır.

Macaristan’dan ve tüm dünyadan gelen öğrenciler, Budapeşte Film Akademisi aracılığı ile lisans derecelerini alıp, çalışma hayatına atılabilmektedir.

Senaryo Yazarlığı –Dramaturji

Senaryo yazarlığı derslerinde öğrenciler, konseptin belirlenmesinden son taslağa kadar yazma sürecini derinlemesine yönetme becerisini öğreneceklerdir. Bu dersler dört yarıyıl boyunca işlenecektir. Dersler sırasında aşağıdaki konuları ve çok daha fazlasını ayrıntılı olarak öğreniyor olacaksınız:

 • Hikâye yapısı
 • Temaların özellikleri
 • Tür gereksinimleri
 • Gerilim ve çatışma yaratma teknikleri
 • Sergi, öykü anlatımlarını diyalog ve eylem yoluyla gerçekleştirmek,
 • İyi inşa edilmiş sahneler, diziler ve eylemler için tempoyu arttırmak vb.

*Senaryo derslerinden beş veya altı kez sonra özel yazı atölyeleri düzenlenmektedir.

Yönetmenlik

Büyük bir yönetmen aynı zamanda mükemmel bir hikâye anlatıcısı olmalıdır. Yönetmenlik programı, genç bir yönetmenin vizyonunun motivasyon, yapıcı eleştiri, ekip çalışması ve pratik yoluyla geliştirildiği fikrine dayanmaktadır.

İyi bir yönetmen adayı, senaryonun yapısının ve dramaturjik unsurlarının tam olarak farkında olmalıdır.

Aşağıdaki konuları ve çok daha fazlasını ayrıntılı olarak öğreniyor olacaksınız:

 • Mizansen,
 • Metin çözümleme,
 • Aktris ve aktörlerle iletişim,
 • Yönetmen bakış açısıyla uygulamaları yönetebilme,
 • Projeler için görsel hikâye anlatımının en verimli yöntemleri,
 • Ekip çalışması
 • Teknik hazırlık, lokasyon belirleme,
 • Sponsorluk anlaşmaları ve reklam alma vb.

*Atölye çalışmaları sırasında öğrencilere gerçek hayatta öğrendiklerini uygulamak için gerekli ekipman ve eğitim sağlanır.

Görüntü Yönetmenliği

Bir görüntü yönetmeni, filmin görsel dünyasını yaratır. Ön prodüksiyonun ilk aşamasından itibaren, görüntü yönetmeni, yönetmenin yaratıcı ortağı olarak görev yapar.

Öğrenciler, birinci sınıf görüntü yönetmenlerinden estetik, teknik ve organizasyon konularında eğitim alırlar. Eğitimciler, öğrencinin çok yönlü ve yenilikçi bir görüntü yönetmeni olarak yetişmesini sağlar.

Aşağıdaki konuları ve çok daha fazlasını ayrıntılı olarak öğreniyor olacaksınız:

 • Görüntü yönetmeninin temel araçları,
 • Görüntülerle iletişim kurma,
 • Temel unsurlar: çerçeveleme, kompozisyon,
 • Işık ve gölgelendirme, renklerin kullanımı,
 • Doğal ışığın kullanımı, efekt lambaları ve aydınlatma ekipmanları,
 • Kamera malzemeleri
 • Kameranın teknik özellikleri, aksesuarları ve lensleri tanıma
 • Yönetmenle iletişim

*Temel seviyedeki öğrencilerin, ileri düzey sinematografi öğrencilerinin kısa filmlerinde ve reklamlarında ekip üyesi olarak projelerine dahil olma olanakları vardır. Böylece öğrenci, gerçek bir yapımda işleyişi gözlemleme ve yapıma dahil olarak becerilerini geliştirme şansı bulur.

Yapımcılık ve Temel Yapımcılık Çalışmaları

Aşağıdaki konuları ve çok daha fazlasını ayrıntılı olarak öğreniyor olacaksınız:

 • Film yapımının tüm sürecinin hazırlıklar,
 • Post-prodüksiyonun tüm adımları,
 • Çekim ekibinin yapısını ve ekip üyelerinin görevler,
 • Uluslararası film finansmanının temelleri,
 • Ortak yapımların oluşturulması için gerekli olan planlamalar,
 • Bağımsız yapımcılık anlaşmaları,
 • Telif hakları ve yasal konular vb.

*Budapeşte Film Akademisi, Macar Film Fonu tarafından oluşturulan bir online veri tabanına https://filmesgyakornok.hu/hu kayıt yaptırmak için gerekli olan sertifika için öğrencilerine destek sağlamaktadır. Film yapımcıları bu mecra üzerinden yapımlarında yer alacak stajyerlerini seçerler. Böylece öğrenciler mezuniyet sonrasında ihtiyaç duyacakları referansları, kurdukları profesyonel ilişkiler aracılığıyla edinebilirler.

Kurgu/Düzenleme–Ses Mühendisliği

Kurgu bir sanattır ve sinematik hikaye anlatımının önemli bir parçasıdır. Kurgu odasında post-prodüksiyon öncesi ve sonrasında editörün görevi görüntüleri birleştirmek ve düzenlemektir. Film yapımının son aşamasıdır.

Deneyimli bir kurgu eğitmeninin mentorluğunda, BFA kurgu sınıfları kurgunun baştan sonra temel bileşenlerinden, son efektlerine kadar tüm sürecini ele alır. Öğrenciler düzenlemeyi Avid Media Composer programı ile yapmayı öğrenir. Dünya çapında tüm stüdyolar düzenleme süreci için bu programı kullanmaktadırlar.

Aşağıdaki konuları ve çok daha fazlasını ayrıntılı olarak öğreniyor olacaksınız:

 • Kurgu/Düzenleme teorisi- editörün dramatik ve yaratıcı araçları,
 • Kurgu/Düzenlemenin uygulanması- film hazırlama ve kurgu,
 • Kurgu/Düzenleme yazılımının temellerini öğrenme,
 • Güncel kurgu trendlerinin incelenmesi, terminoloji, program akışı ve çeşitli film kurgu tekniklerinin uygulanması,
 • Orta seviyede- kurgu/ düzenleme uygulamaları- editörün görevleri,
 • Ses mühendisinin görevleri, basit uygulamalar ve ses düzenlemesi vb.

*Teorik ve pratik eğitimler sırasında öğrenciler ses kaydı ve yönetiminin (mikrofonlar, mekan akustiği ve alandaki problemleri ele alma da dahil) temellerini öğrenir.

Sinemacının Gözünden Film Analizi

Film yapımcıları için hikâye yapısını, dramaturjik ilkeleri ve hem sanatsal hem de teknik tercihleri anlamaları esastır.

Öğrenciler bir sinema yönetmeninin vizyonunu nasıl geliştirdiğini ve diyalog olmadan görüntüleri kullanarak hikâyenin nasıl anlatıldığını öğrenirler. Farklı sinematografik stiller ve görevler belirli örneklerle gösterilmektedir.

Film analiz ederek, öğrenciler farklı dramatik yapılara en uygun kurgu tekniklerini öğreneceklerdir. Sınıfta dramatik montaj, paralel düzenleme ve heyecan arttıran düzenleme örneklerini görecek ve inceleme fırsatı bulacaklardır.

Okulun Tanıtım Videosu için image.png

Üniversite