Viyana Üniversitesi

Viyana, Avusturya'nın başkenti ve en büyük şehri, aynı zamanda ülkenin dokuz eyaletinden yüzölçümü bakımından en küçüğü. Yaklaşık 1.705.000 kişilik nüfusuyla ülkenin en kalabalık kentidir, çevre ilçeleriyle birlikte Viyana'da yaklaşık iki milyon insan yaşar, ki bu da Avusturya nüfusunun yaklaşık dörtte biridir. Nüfus bakımından Viyana Avrupa Birliği'nin en büyük onuncu kentidir. Birleşmiş Milletler bürosuyla Viyana Birleşmiş Milletlerin dört resmi merkez temsilciliğinden birine sahiptir. Kentte bulunan diğer önemli uluslararası kuruluşlar OPEC, AGİT ve Uluslararası Atom Enerjisi Örgütü'dür (IAEA).

Viyana coğrafi konumu ve çoğu imparatorluğuna yıllarca başkentlik yapmış olmasından dolayı gerek mimari gerekse kültürel açıdan Avrupa’nın en güzel şehirlerinden biridir.

Viyana Üniversitesi

Viyana Üniversitesi 1365 yılında Herzog IV. Rudolf tarafından kurulmuş olup Avrupa’nın en eski üniversitelerindendir. Üniversite fizikçi Erwin Schrödinger ve Viktor Franz Hess, biyolog Konrad Lorenz, iktisatçı Friedrich A. Von Hayek gibi Nobel Ödülü almış bir çok bilim adamı yetiştirmiştir.

130 farklı ülkeden 75,000 öğrencisi bulunan(38.000i yabancı öğrenci) Viyana Üniversitesi, Siyaset Bilimi, Ekonomi, Enformatik, Tarih, İlahiyat, Filoloji, Filozofi, Psikoloji, Sosyoloji, Matematik, Fizik, Kimya, Coğrafya ve Astroloji, mütercim tercümanlık, Moleküler Biyoloji gibi bilim dallarında eğitim ve araştırmalarını devam ettirir. Şehrin 10 farklı bölgesinde, 60 yerde kampüs ve bölümleri bulunan üniversitenin tüm kampüsleri arası ulaşım oldukça kolaydır. Viyana Üniversitesi’nin ana binası, şehrin merkezindeki tarihi üniversite binasıdır.

Viyana Üniversitesi'nde her öğrencinin kendine ait bir internet hesabı ve bilgisayar şifresi vardır. Öğrenciler bilgisayar odalarından bu şifreyle faydalanırlar. Öğrenciler bu şifreyle öğrenim dönemi sonuna kadar her türlü ders seçme ve kayıt işlemlerini, sınav kayıtlarını vs. internet üzerinden yapabilirler.Ayrıca üniversitede kablosuz internet bağlantısı bulunması ve öğrencilere dizüstü bilgisayar kullanım olanağı da vermektedir. Çoğu akademisyen ders notlarını, sınav öncesi ortak çalışma amacıyla yapılan grup ödevlerini bu şekilde internet yoluyla öğrencilerine ulaştırdığından üniversitedeki bilgisayar odaları oldukça yeterlidir. 

1365 yılında kurulan Üniversite kütüphanesi, 6,5 milyon kitap mevcuduyla Avusturya’nın en büyük, almanca konuşulan ülkelerin ise en eski kütüphanesidir.

Viyana Üniversitesi'nde iki sömestr okuduktan sonra, öğrenci değişim programları “Erasmus-Sokrates” ile Avrupanın herhangi bir ülkesinde iki sömestir boyunca ücretsiz üniversite eğitimi alabilirsiniz.

 

Viyana Üniversitesi Lisans Bölümleri

 • Astronomi
 • Biyoloji
 • İşletme
 • İşletme enformatiği
 • Kimya
 • Klasik arkeoloji
 • Klasik filoloji
 • Karşılaştırmalı edebiyat bilimi
 • Bilgisayar bilimleri
 • Yer bilimleri
 • Ekonomi
 • Amerikan/İngiliz Kültür edebiyatı
 • Coğrafya
 • Alman dili ve edebiyatı
 • Tarih
 • Sanat tarihi ve mimari
 • Uluslararası işletme
 • Dil bilimi
 • Medya ve iletişim bilimleri
 • Matematik
 • Meteoroloji
 • Müzikoloji
 • Beslenme bilimleri
 • Felsefe
 • Fizik
 • Siyaset bilimleri
 • Psikoloji
 • Sosyal ve kültürel antropoloji
 • Sosyoloji
 • Spor bilimleri
 • İstatistik
 • Tiyatro,film ve medya bilimleri
 • Mütercim tercümanlık
 • Hukuk (DP)
 • Eczacılık (DP)
 • Biyoloji ve çevre bilimleri öğretmenliği
 • Kimya öğretmenliği
 • Bilgisayar bilimleri/bilişim yönetimi öğretmenliği
 • İngilizce öğretmenliği
 • Fransızca öğretmenliği
 • Almanca öğretmenliği
 • Coğrafya öğretmenliği
 • İtalyanca öğretmenliği
 • Tarih ve sosyal bilimler öğretmenliği
 • Fizik öğretmenliği
 • Zooloji

Viyana Üniversitesi Yüksek Lisans Bölümleri

 • Afrika dilleri ve edebiyatı
 • Eski yakındoğu dilleri ve oryantal arkeoloji
 • Antropoloji
 • Uygulamalı dil bilimleri
 • Arap dilleri ve edebiyatı
 • Astronomi
 • Davranış bilimleri ve nörobiyoloji
 • Biyolojik kimya
 • İşletme
 • İşletme enformatiği
 • Kartogrofi ve coğrafik bilgiler
 • Kimya
 • Karşılaştırmalı dil bilimi-avrupa ve celtic dilleri
 • Biyolojik çeşitlilik ve çevre
 • Yakın tarih
 • Didaktik informatik
 • Yer bilimleri
 • Asya toplumu ve ekonomisi
 • Ekoloji
 • Ekonomi
 • İngiliz dili ve edebiyatı
 • Alman dili ve edebiyatı
 • Çevre bilimleri
 • Evrimsel biyoloji
 • Toplumbilimi
 • Genel dilbilimi: Gramer ve anlama
 • Genetik ve biyoloji
 • Coğrafya
 • Avrupa tarihi ve kültürü
 • Tarih
 • Sanat tarihi ve mimari
 • Tiyatro ve sinema tarihi
 • Macar dili ve edebiyatı
 • Uluslararası işletme
 • İslam bilimi
 • Medya ve iletişim bilimleri
 • Matematik
 • Medya informatiği
 • Meteoroloji
 • Moleküler biyoloji
 • Moleküler mikrobiyoloji ve immunobiyoloji
 • Müzikoloji
 • Klasik arkeoloji
 • Klasik filoloji
 • Beslenme bilimleri
 • Felsefe
 • Felsefe ve bilim tarihi
 • Fizik
 • Bitki bilimi
 • Siyaset bilimleri
 • Eski ve ortaçağ tarihi
 • Din bilimi
 • Şehir/bölge planlama
 • Bilim-teknoloji-toplum
 • Bilimsel hesaplama
 • Sosyal ve kültürel antropoloji
 • Sosyoloji
 • Spor bilimleri
 • İstatistik
 • Sinema ve tiyatro teorisi
 • Tercümanlık
 • Türk-Osmanlı çalışmaları
 • Zooloji
 • Kadın ve toplumsal cinsiyet tarihi
 • Çin dili ve edebiyatı
 • Karşılaştırmalı edebiyat
Üniversite
500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Hata loglandı.