Clausthal Teknik Üniversitesi

Clausthal-Zellerfeld

Yaklaşık 15 bin nüfusa sahip olan Clausthal, Niedersachsen (Aşağı Saksonya) eyaletinde bulunan küçük bir şehirdir tam adı Clausthal-Zellerfeld’dir. Clausthal çok ideal bir öğrenci şehridir. Nüfusun yaklaşık 3000’ini öğrenciler oluşturmaktadır. Eyaletin diğer önemli kentleri ise Wolfsburg, Salzgitter, Celle, Goslar, Göttingen, Osnabrück ve Braunschweig olarak sayılabilir. İsviçre Almancası'nın yazı dili olan Yüksek Almanca'nın konuşulduğu bir bölgedir. Kuzey Denizi ve Elbe ırmağıyla sınırlanan eyaletin içinde sadece Bremen ve Bremen limanı özgür şehir eyaleti olarak Hannover hükümetinden bağımsızdır. Aşağı Saksonya'nın güneydoğusunda Almanya'nın en kuzey dağ bölgesi Harz Dağlarının batı bölgesi bulunur. 

 

Clausthal Teknik Üniversitesi

Clausthal, özellikle madencilik akademisi ile ünlü Clausthal Teknik Üniversitesi ile tanınmaktadır. Üniversite’nin 4.754 öğrencisi, 513 akademik çalışanı ve 100'e yakın profesörü bulunmaktadır. 1775 yılında kurulan Clausthal Teknik Üniversitesi’nin disiplinlerarası araştırmalara çok uygun olan belirgin bir yapısı vardır. Yabancı öğrenciler ve doktora adayları için yüzde 20’lik payıyla Clausthal Teknik Üniversitesi aynı zamanda uluslararası alanda Alman Üniversiteleri arasında önde gelir.

Clausthal Teknik Üniversitesi temel olarak, yeryüzü kaynaklarının kullanımı, rafine edilmesi, depolanması, kullanılması, yeniden üretilmesi, materyal ve kaynak yönetimi gibi alanlarda çalışmalar yürütmektedir. Bu araştırmalar ve eğitimler üniversite bünyesindeki öğretim üyeleri tarafından yönetilmektedir. Toplamda 1100 çalışanı bünyesinde barındırdan okul, Almanya’da lisans ya da yüksek lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin özellikle mühendislik alanında en çok araştırdığı ve başvuru yaptığı üniversitelerdendir. Almanya’nın ve Dünya’nın sayılı teknik üniversitelerinden biridir. Leibniz eğitimini bu okulda tamamlamıştır.

 

Clausthal Teknik Üniversitesi Bölümleri

Lisans Bölümleri

Yüksek Lisans Bölümleri

 • Bilgisayar bilimi
 • Ekonomi ve bilgisayar bilimi
 • Endüstri Mühendisliği
 • Enerji Teknolojisi
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Mühendisliği
 • Geoenvironmental Mühendisliği
 • İşletme
 • Kimya
 • Kimya Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi
 • Proses Mühendisliği
 • Teknik bilgisayar bilimi
 • Uygulamalı Matematik
 • Yerbilimleri
 • Bilgisayar bilimi
 • Ekonomik bilgisayar bilimi
 • Emtia Yerbilimleri
 • Endüstri Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği Mühendislik
 • Enerji ve hammadde tedarik mühendislik
 • Fiziksel Teknolojileri – Enerji Bilimi
 • Geoenvironmental Mühendisliği
 • Geri dönüşüm ve Çevre Mühendisliği
 • Kimya
 • Makine Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi
 • Malzeme Mühendisliği
 • Mekatronik
 • Operasyonel araştırma
 • Otomasyon Mühendisliği
 • Petrol Mühendisliği
 • Proses Mühendisliği / Kimya Mühendisliği
 • Radyoaktif ve Tehlikeli Atık Yönetimi
 • Teknik İşletme
 • Uygulamalı Matematik
Üniversite